OM UMEÅ CHAPTER

HOG Umeå Chapter bildades 2018-03-26 i samarbete med Harley-Davidson Umeå och
Bjørn Martin Solberg, Regional H.O.G. & Consumer Experience Manager.

Syftet med verksamheten är att främja intresse för motorcykelåkning och därtill hörandeverksamhet såsom träffar, utflykter, information och utbildning.
Verksamheten ska bedrivas på bredd för att fånga medlemmarnas olika intressen.
Medlemsmöten hålls under året för att stimulera engagemang och initiativ från klubbens
medlemmar.
Vi kommer också att delta och arbeta i vår lokala dealer´s påbjudna arrangemang.
Klubben avser att under verksamhetsåret delta i klubbträffar, besöka utflyktsmål samt under
MC-säsongen genomföra klubbkörningar 2 ggr per månad.
Verksamheten ska bedrivas ideellt och i enlighet med centralt fastställda direktiv
upprättade av Harley Owners Group, HOG.
Styrelsen för Umeå Chapter

Vårt Chapternummer är #8493