OM HARLEY OWNERS GROUP

Harley Owners Group eller H.O.G, grundades 1983 av Harley-Davidson Motor Company i Milwaukee, USA. Tanken var att skapa lojalitet och att stärka banden mellan fabriken, återförsäljarna och kunderna.
Medlemskapet i H.O.G. Europe, som är förutsättningen för att bli medlem i ett lokalt chapter, är en service till medlemmarna och skapar en möjlighet både för Harley-Davidson och deras återförsäljarna att främja motorcykelåkandet och stimulera Harley-åkarna till en ökad gemenskap.
En viktig sak bakom idén var att skapa en positiv bild av Harley-Davidson och den gruppen av motorcykelägare. Det är naturligtvis också en del för Harley-Davidsons marknadsföringen av sina produkter.

Europa
Europa kom med i H.O.G. World Wide 1991, då det blev etablerat ett eget Europa-kontor i Frankfurt, för att serva de Europeiska medlemmarna.
Bland annat, så arrangerade de ”European Rally”, som 1996 i Rotterdam, samlade ca 7.000 deltagare.
Året efter, 1997, arrangerade Lyngdal Chapter i Norge ”Northern European Rally”, till vilket det kom ca 8.000 HD-entusiaster.
H.O.G. är världens största fabrikssponsrade mc-klubb med över en milijon medlemmar över hela världen.
I Europa finns det ca 100.000 medlemmar. Sveriges första Chapter bildades i Göteborg 1993, Stockholms Chapter bildades 1998.

Medlemar i H.O.G.
H.O.G:s medlemmar är ett tvärsnitt av folk med motorcykelintresse. Det finns representanter från alla yrkesgrupper och samhällsskikt.
För att vara med i H.O.G ska man äga en en motorcykel av märket Harley-Davidson.
Utöver ett medlemskap i internationella H.O.G så kan det finnas lokala chapter som är ansluten till en auktoriserad Harley-Davidson återförsäljare.
H.O.G ger alla medlemmar världen över möjlighet att bära märken HOG loggan på jackor, västar och övriga tillhörigheter.
På lokal nivå kan HOG loggan kompletteras med Chaptrets namn och hemort.

Bli ny medlem i H.O.G.

Förnya befintligt medlemskap.