MEDLEMSAVGIFTER

Medlemskap H.O.G lokalt

Pris för medlemskap i Umeå Chapter är 300 kr/verksamhetsår och gäller för perioden 1 april till 31 mars efterföljande år.
Umeå Chapter upprättar medlemskort för sina medlemmar.

Du betalar in avgiften med SWISH till 123 225 05 04 eller till Bankgiro 5275-1971 , glöm inte att uppge namn och H.O.G. medlemsnummer på din inbetalning.

Medlemskap H.O.G intenationellt

Full Member – $70
Associated member – $40
Full Life member – varierar, kontakta H.O.G.
Associated Life member – varierar, kontakta H.O.G.