LADIES OF HARLEY

Är du kvinna och medlem i HOG och önskar att komma i kontakt med likasinnade, anmäl dig till i Ladies of Harley. LOH är en undergrupp inom HOG som är öppen för kvinnor i alla åldrar, antingen om du kör Harley-Davidson själv, eller är associerad medlem.

Det är ingen extra medlemsavgift för att vara med, men du måste vara registrerad som LOH. Detta gör normalt vid anmälan till HOG internationellt, män om du inte redan är registrerad, ta kontakt med vår Ladies av Harley Officer som kan hjälpa dig att registrera, eller kryssa i när du förenar ditt medlemskap.
Vår Ladies of Harley Officer har intetsägande annat som upptäckts till uppmuntra kvinnliga medlemmar till aktivt delta i olika kapitel-evenemang samt anordna egna speciella aktiviteter för våra kvinnliga medlemmar.
TA kontakt med vår ansvar!

Ladies of Harley Officer
Charlotta Wallner
charlotta.wallner@hogumea.se
Titta också i aktivitetskalendern efter LOH-aktiviteter.