KÖRNING I KORTEGE

 • Vid alla körningar i grupp skall en Road Captain och en Safety Officer utses. 
 • Road Captain och Safety Officer SKALL medföra första förband
 • Road Captain informerar före varje körning om planerade stopp, mål samt regler för körning
  i grupp (kortege).
 • Det förutsätts att alla har full tank vid starten. Om någon inte klarar minst 15 mil skall
  Road Captain underrättas före start.
 • Road Captain kör först till vänster i filen. Safety Officer kör alltid sist, på den plats där han har
  bäst uppsikt över gruppen. Mindre erfarna mc-förare bör köra så långt fram som möjligt i
  kortegen för att minska den sk. “gummibandseffekten”. Mycket erfarna förare bör köra långt
  bak i gruppen. Trikes och motorcyklar med sidovagn kör på ett led närmast före Safety Officer.
 • Håll så tät formation som möjligt. Minst 3 sekunders avstånd till hojen direkt framför dig.
  Avståndet bör ökas något med hastigheten, men tänk på att för stort avstånd är lika illa
  som för litet. Kör inte i bredd, det är förbjudet!
 • Zig-zag formationen används framför allt på motorväg och landsväg. Om vägen smalnar av
  upphör zig-zag-formationen. Road Captain visar detta genom att sträcka upp vänster arm
  med ett finger utsträckt och förflytta sig åt höger i filen. Alla kör då på ett led tills Road Captain
  markerar återtagen zig-zag formation genom att lyfta vänster arm med två fingrar uppsträckta
  och förflytta sig åt vänster i filen.
 • Då stopp sker vid trafikljus, stopp eller väjningsplikt, skall leden samlas sida vid sida eftersom
  vi då tar mindre plats och det underlättar att “hålla ihop” gruppen vid återstart.
 • Alla bibehåller sin plats i gruppen under hela körningen. Omkörningar inom gruppen och “lek”
  vid körning i grupp är förbjudet.
 • Hastighetsbegränsningar skall följas för att undvika att hindra eller störa övriga trafikanter.
  Vid körning på motorväg skall Road Captain försäkra sig om att alla är bekväma med denna
  högre hastighet. I övrigt skall motorvägskörning undvikas. Hänsyn skall alltid tas till de minst
  erfarna förarna och omgivningarna.
 • Ha lika mycket uppsikt bakåt som framåt. Om bakomvarande förare stannar skall du
  omgående leta upp en säker plats och stanna. Till slut stannar även Road Captain.
  Stå sedan kvar på din plats och vänta.
  Road Captain är den som åker tillbaka och kollar vad som hänt. Detta gäller ej vid stopplikt
  eller trafikljus, utan då saktar Road Captain ner gruppen som kommit över. När vägen och
  säkerheten medger det, stannar vi och väntar in bakomvarande. De som fastnat vid rödljus
  eller stopplikt kör som vanligt tills de har kommit ikapp gruppen och denna är återsamlad.
 • Parkering vid stopp sker samlat med snygg uppställning/parkering på led sida vid sida,
  helst i formationsordning eftersom det underlättar vid återstart.
 • Om någon lämnar gruppen vid delmål eller paus, skall han/hon informera Road Captain och
  Safety Officer om detta.

Starta motorerna

Sväng vänster

Sväng höger

Fara höger sida

Alt. Fara höger sida

Fartökning

Stop

Körning i ett led

Körning i två led

Gör inte det