TYPER AV H.O.G. MEDLEMSKAP

TYPER AV H.O.G. MEDLEMSKAP

FULL MEMBERSHIP
Ett fullständigt medlemskap varar i ett år. Det ger medlemmen rätt till alla fördelar och tjänster från Harley Owners Group®.
Ett års fullt medlemskap utfärdas automatiskt till köparen av en ny oregistrerad Harley-Davidson® motorcykel. chaptermedlemskostnader ingår inte.

FULL LIFE MEMBERSHIP
Lifetime members har rätt till alla fördelar som en fullständig medlem har, en speciell livmedlemmarpatch och pin (finns inte på chapternivå)

ASSOCIATE MEMBERSHIP
Associerade medlemmar har rätt till ett antal förmåner. Varje associerad medlem måste ha en sponsringsmedlem (inte tillgänglig på chapternivå).

ASSOCIATE LIFE MEMBERSHIP
Associated life medlemmar har rätt till alla förmåner för en associerad medlem, såväl som en speciell life-medlem patch och pin. Varje associerad livmedlem måste ha en sponsorande full life-medlem (inte tillgänglig på chapternivå).